Sigorta ve Sağlık Hizmetleri
Sigorta Hizmetleri Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araç. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli [...] Read more ›

Yaşam ve Tazminat

in Portfolio

İş Hukuku’ nda Tazminat Hakkı (İhbar Tazminatı) İşten çıkış durumunda, genelde işçiler arasında ihbar tazminatı hakkı gibi bir yanılgı vardır. […]

Read more ›

Yapılan antlaşmalar Avrupa Birliği hukukunun temel ögeleri olmasına karşın, birlik kurumları için hazırlanmış birtakım düzenlemeler de vardır. Bu düzenlemelerin üç […]

Read more ›
Alman Hukuku Hakkında
Türk Hukuku Hakkında

Türk Hukuku Hakkında

in Portfolio

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve […]

Read more ›
Genel Hukuk Bilgileri

Genel Hukuk Bilgileri

in Portfolio

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve […]

Read more ›