Aile Hukuku - Kolan Hukuk Bürosu

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Türk hukuk sisteminde bir anlamda resmi evliliklerin hukukudur; evlenen kişilerin tabii olduğu hukuktur. Türk Medeni Kanunu’nda “İkinci Kitap”da düzenlenmiştir.

Kanun düzenlemede evlenmeyi yetkili evlendirme memuru önünde yapılan bir akit olarak tanımlamış ve bunun dışında yapılan ve Türkiye’de görülen İslam Hukuku kurallarına göre yapılan evlilikleri yok sayarak bu evlilikten oluşan kurumu “aile” kavramı altına almamıştır.

“Aile” tanımı vermek gerekirse evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ile bunlara soybağı ile bağlanan kişilerdir. Kanun bir aile tanımı vermemiş bunun zaten sosyal bir gerçek olduğu noktasından hareket etmiştir.

1982 Anayasası da madde 41’de “Aile, Türk toplumunun temeldir.” düzenlemesini yapmıştır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email