Borçlar Hukuku - Kolan Hukuk Bürosu

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Özel hukuk alanına giren borç ilişkilerini inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı gibi, borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve dolayısıyla eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuksal ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. 

Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuksal bir bağdır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email